Column: Overeenkomst.nu, grootmeester in contracten voor het MKB
Overeenkomst.nu is de enige partij in Nederland die zich uitsluitend bezighoudt met het opstellen en beoordelen van contracten. Wij helpen op een toegankelijke manier ondernemers bij het opstellen en beoordelen van hun contracten op alle rechtsgebieden. 

 
 

Column: Juridische risico's

Een goed contract als vangnet voor juridische risico’s
Als  ondernemer bescherm je jezelf tegen de belangrijkste risico’s. Zo verzeker je je bedrijfspand tegen brand, je auto tegen schade bij een aanrijding, je inventaris tegen diefstal en maak je goede back-ups van je digitale gegevens.

Maar hoe zit het met de beperking van je belangrijkste juridische risico’s? Wat gebeurt er als je per ongeluk schade veroorzaakt bij een klant tijdens de uitvoering van je opdracht? Overzie je de gevolgen als je je afgesproken verplichtingen aan de klant niet kan nakomen door ziekte, een ongeval, of ander onheil?

Juridische risico’s
In dergelijke gevallen wordt het juridische risico dat je loopt in hoofdzaak bepaald door twee factoren:

1. De wet. Welke gevolgen verbindt de wet aan een bepaalde gebeurtenis?

2. De overeenkomst, of het contract. Wat hebben partijen onderling afgesproken? Wijken deze afspraken af van wat er in de wet staat?

Ten onrechte gaan veel ondernemers ervan uit dat wat er in de wet geregeld is, voor hen wel goed zal zijn. Dit leidt ertoe dat ze schriftelijke afspraken niet nodig achten, geen algemene voorwaarden hanteren en vertrouwen op een mondeling akkoord of een simpel mailtje van hun klant.

Dit kan echter vaak bijzonder risicovol zijn. In gevallen waarin je als zelfstandige een fout begaat, of niet aan je verplichtingen kunt voldoen, kunnen de juridische gevolgen die uit de wet voortvloeien buitengewoon groot zijn. In veel gevallen kent de wettelijke aansprakelijkheid van de ZZP’er die zijn afspraken niet nakomt, of anderszins verwijtbare schade veroorzaakt bij zijn klant geen financiële bovengrens. Als de ondernemer ook met zijn privévermogen aan zijn bedrijf is verbonden - en dit is bij eenmanszaken het geval -  zet hij hierbij niet alleen zijn zakelijk vermogen, maar ook zijn gehele opgebouwde privévermogen op het spel.

Het belang van een goed contract
Een goede overeenkomst helpt je om dit soort grote ondernemersrisico’s te beperken en latere problemen te voorkomen. Het getuigt dus van goed ondernemerschap om hier voldoende aandacht aan te besteden. Een goede overeenkomst legt de gemaakte afspraken tussen jou en je wederpartij  duidelijk en schriftelijk vast. Dit kan een klant, een leverancier, een werknemer of de overheid zijn. Bovendien voorziet een goed contract in een acceptabele oplossing voor je onderneming  als zich problemen voordoen, als je onverhoopt een fout maakt, of ergens schade hebt veroorzaakt.

Waar dient een ondernemer bij het contracteren zoal op te letten?

Basisvereisten van goed contracteren

1. Gebruik een goede basisovereenkomst met aansluitende algemene voorwaarden

Gebruik een goed basiscontract met een naadloos hierop aansluitende set algemene voorwaarden.  Een dergelijk basiscontract legt de bijzondere afspraken met je klant vast. De algemene voorwaarden leggen de afspraken vast die je voor elke klus van belang acht. Zorg dat de modellen die je gebruikt aansluiten bij je persoonlijke situatie. Wees voorzichtig met het downloaden en zelf aanpassen van een gedownload model. Zonder goede kennis van het recht zijn de risico’s die je loopt niet goed te overzien en uit te sluiten.

2. Hanteer uw contracten op de juiste manier

Een goed contract kan zijn waarde volledig verliezen indien het niet op de juiste manier wordt gebruikt.  Besteed daarom aandacht aan de vertegenwoordigingsstructuur van uw wederpartij, laat alle bladzijden paraferen, zorg dat uw algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing worden verklaard en dat u kunt bewijzen dat de wederpartij een exemplaar heeft ontvangen. Wees erop bedacht dat uw voorwaarden niet door de voorwaarden van uw klant opzij worden geschoven. Leg samen met een jurist een eenduidige werkwijze vast en instrueer uw personeel om zich hieraan te houden.

3.  Stem je contracten af op je aansprakelijkheidsverzekeringen

Sluit in overleg met een assurantiespecialist een verzekering af die voor jouw situatie dekking biedt tegen de belangrijkste bedrijfs-  én beroepsaansprakelijkheden.  Beoordeel vervolgens welke risico’s resteren en bekijk met een jurist in hoeverre deze “restrisico’s”  in je basiscontracten en algemene voorwaarden kunnen worden beperkt en uitgesloten.

4. Periodiek onderhoud

Een bedrijf is niet statisch, maar ontwikkelt zich en verandert door de tijd heen. Bovendien verandert wet- en regelgeving voortdurend. Het is van belang dat de contracten steeds goed aansluiten bij je onderneming en de omgeving waarin zij opereert. 

Heb je ook een goed contract nodig? Zit je met lastige juridische vragen, of heb je juridisch advies  nodig bij het beoordelen van een belangrijk contract? Kijk dan eens op www.overeenkomst.nu of stel je vraag  via info@overeenkomst.nu.

Auteur
Dit artikel is geschreven door Vincent Jongedijk (1975). Vincent studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Universiteit van Tilburg en is oprichter en algemeen directeur van Overeenkomst.nu, de enige online partij in Nederland die zich uitsluitend richt op het opstellen en beoordelen van contracten voor het MKB.

 
Aanmelden Nieuwsbrief

ZZP Midden Nederland

Industrieweg 75a

8071 CS, Nunspeet

TwitterFacebook