Informatie over: auto van de zaak

Als iemand een auto van de zaak ook privé gebruikt, moet de werkgever dit verrekenen met het loon. Dit is de bijtelling.

Het normale tarief is 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor zuinige auto’s geldt een lager tarief. Bijtelling op basis van CO2-uitstoot

Het is de bedoeling dat mensen die hun auto van de zaak ook privé gebruiken, kiezen voor een zuinige auto. Om meer mensen hiertoe over te halen zijn er lagere bijtellingpercentages voor zuinige auto’s. Hoe hoog de bijtelling is, hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Als de CO2-uitstoot van auto's die op benzine rijden tussen de 111 en 140 gram per kilometer is, dan bedraagt de bijtelling 20%. Voor auto's die op diesel rijden, geldt een uitstoot tussen de 88 en 112 gram per kilometer.
Bij een nog lagere CO2-uitstoot bedraagt de bijtelling 14%.

Criteria zuinige auto’s van de zaak
Sinds 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen voor het 14%-tarief en het 20%-tarief van de bijtelling auto van de zaak aangescherpt:

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.
Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden sinds 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari 2017. 

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen. 

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling, die na 1 juli 2012 op naam zijn gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

 
Aanmelden Nieuwsbrief

ZZP Midden Nederland

Industrieweg 75a

8071 CS, Nunspeet

TwitterFacebook