Eindejaarstips voor ZZP'ers

Wie in 2014 nog even in actie komt, heeft daar in 2015 voordeel van!

Het is de klassieke eindejaarstip: bespaar op de vermogensrendementsheffing. Voor de vermogensrendementsheffing in box 3 is 1 januari de peildatum. De fiscus gaat uit van het saldo op 1 januari en bepaalt aan de hand daarvan of er vermogensrendementsheffing betaald moet worden en hoeveel. De vrijstelling in box 3 is € 21.139 per persoon (voor stellen dus € 42.278) . Daarboven gaat de fiscus uit van een fictief rendement van 4 procent, waarover je 30 procent belasting betaalt. Dus uiteindelijk bedraagt de heffing 1,2 procent over je vermogen boven de vrijstelling. Wie meer bezit dan de vrijstelling, doet er dus verstandig aan om zoveel mogelijk uitgaven die toch al gedaan moesten worden vóór 1 januari te doen. In sommige situaties levert dat twee keer fiscaal voordeel op, bijvoorbeeld bij de pensioenvoorziening. Wie daarvoor in 2014 nog een storting doet, heeft namelijk een aftrekpost en verlaagt tegelijkertijd het vermogen in box 3.

Pensioen
Als je de premie van een lijfrenteverzekering of een storting op een geblokkeerde bankspaarrekening in mindering wilt brengen op de winst in 2014, moet deze betaling daadwerkelijk in 2014 plaats vinden. Heel wat ondernemers vergissen zich hierin, omdat zij denken dat de premie ook nog aftrekbaar is over 2014 als hij in eerste maanden van 2015 gedaan is. Maar sinds een paar jaar geldt echt de harde grens van 31 december. De fiscale ruimte in 2014, de zogenoemde jaarruimte, is gebaseerd op het inkomen in 2013. Op de site van de Belastingdienst ( www.belastingdienst.nl) staat een rekentool om de jaarruimte te berekenen. Wie in de afgelopen jaren niet alle fiscale ruimte benut heeft, kan nog meer aftrekken. Dat is de reserveringsruimte. Betalen vóór 31 december drukt het vermogen in box 3 omlaag, wat gunstig kan zijn voor de vermogensrendementsheffing.

Hypotheekrente
Wie zijn hypotheek (versneld) wil aflossen, kan dit ook het beste doen vóór 1 januari. Niet alleen om te besparen op de vermogensrendementsheffing, maar ook omdat het belastingvoordeel op de hypotheekrenteaftrek elk jaar iets kleiner wordt voor de hoogste tariefgroep. In 2014 ligt het tarief waartegen de rente mag worden afgetrokken nog op 51,5 procent, in 2015 is dit 51 procent. Zo gaat er elk jaar een halve procentpunt vanaf. Het is mogelijk om maximaal zes maanden vooruitbetaalde hypotheekrente af te trekken van de belasting.

Auto van de zaak
Het begint een gewoonte te worden. De normen voor de uitstoot van CO2 worden ieder jaar aangepast. Wie toch al een auto van de zaak wilde aanschaffen, kan dit daarom het beste nog in 2014 doen. Het moment van aanschaf is namelijk bepalend voor het percentage bijtelling voor privégebruik. Dit percentage hangt af van de CO2-uitstoot. In 2015 geldt de 14 procent bijtelling bij een uitstoot van 51 tot en met 82 gram/km. Voor auto’s met een uitstoot daarboven, tot en met 110 gram/km geldt de bijtelling van 20 procent. Sommige bijtellingspercentages veranderen niet. Zo blijft de bijtelling voor volledig elektrische auto’s in 2015 4 procent, voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km blijft de bijtelling 7 procent en voor auto’s met een uitstoot vanaf 111 gram/km 25 procent.

Partner
Soms levert de meewerkbeloning, een beloning voor de meewerkende partner, een belastingvoordeel op. Beloningen beneden de 5.000 euro per jaar hebben fiscaal geen gevolgen; de ondernemer mag ze niet in mindering brengen op de winst en de partner hoeft ze niet op te geven als inkomen. Hogere beloningen – het moet uiteraard gaan om reële, zakelijke beloningen – hebben fiscaal wel gevolgen. De ondernemer trekt ze af, de partner voert ze op als resultaat uit overige werkzaamheden. Naarmate het inkomensverschil tussen de partners groter is, levert dit meer voordeel op. Het voordeel is optimaal als de ondernemer in de hoogste belastingschijf valt en de partner in de laagste.

Schenkingen
Sinds vorig najaar bestaat de tijdelijke mogelijkheid om onbelast een schenking te doen (of te ontvangen) van € 100.000. Voorwaarde is dat dit bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning. Dat kan de aanschaf van een huis zijn, maar ook het versneld aflossen van de hypotheek of het afbetalen van een restschuld. Deze mogelijkheid bestaat tot en met 31 december 2014. Met recht een eindejaarstip dus! Deze vrijstelling is niet beperkt tot ouders en kinderen, of andere familieleden. Iedereen kan er gebruik van maken. Het is prettig voor de ontvanger, en voor de gulle gever zorgt het voor een verlaging van het vermogen in box 3, waardoor het belastingvoordeel oplevert. Wanneer het een schenking van ouders aan kinderen betreft, is er in zekere zin wel een beperking. Ouders mogen hun kinderen jaarlijks onbelast een bedrag schenken (€ 5.229 in 2014) en eenmalig, totdat een kind 40 is, een extra bedrag (in 2014 € 25.096) en als het geld gebruikt wordt voor een dure studie of een huis zelfs nog meer (in 2014 €  52.281). Het bedrag van € 100.000, dat tot en met 31 december 2014 onbelast geschonken mag worden, mag hier niet bij opgeteld worden. Wie dus al € 52.281  geschonken heeft aan een kind, mag aan datzelfde kind ‘nog maar’ € 47.719 schenken.

VAR
Wie gewend is elk jaar zijn administratie op te schonen en bijvoorbeeld oude verzekeringspolissen versnippert omdat er nieuwe voor in de plaats komen, moet een uitzondering maken voor de verklaring arbeidsrelatie (VAR) 2014. In de loop van 2015 gaan de regels voor de VAR veranderen. Omdat de indruk bestaat dat er veel VAR WUO’s (winst uit onderneming) worden afgegeven terwijl er geen sprake is van zelfstandigheid, maar eerder van een fictief dienstverband, worden opdrachtgevers voortaan medeverantwoordelijkheid voor de VAR-aanvraag. Totdat de nieuwe VAR er in 2015 is, blijft de VAR uit 2014 geldig.

Personeel?
Hoe snel het gaat is niet duidelijk, maar het kabinet wil een herziening van het belastingstelsel. Vereenvoudiging is een uitgangspunt, maar de ervaring leert dat ook een eenvoudig belastingstelsel in de loop der tijd door allerlei met name inkomenspolitieke maatregelen weer heel ingewikkeld wordt. Een ander uitgangspunt is dat de werkgelegenheid gestimuleerd moet worden door het verlagen van de lasten op arbeid. Daardoor wordt het ook voor kleine ondernemers aantrekkelijker om personeel in dienst te nemen. Dus wie weet komen er dan meer zelfstandigen met- personeel dan zelfstandigen-zonder-personeel. Wie al personeel heeft of in dienst wil nemen, krijgt in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Deze regeling voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan personeel werd in 2011 ingevoerd, maar was nog niet verplicht. Met ingang van 2015 is dat wel het geval.

 

Bron: Van 't Hul & Brouns Accountants

 
ZOEK HIER Uw ZZP’er
Aanmelden Nieuwsbrief

ZZP Midden Nederland

Industrieweg 75a

8071 CS, Nunspeet

TwitterFacebook