Contact
Logo
Jansen Bos Boom Landschap

OVER ONS

Jansen Bos Boom Landschap is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verrichten van diverse werkzaamheden in het landschap, verzorgen en kappen van bossen en bomen en advieswerkzaamheden rondom bos, bomen en landschap.

Wij zijn een bedrijf waarbinnen vakmanschap, kennis van zaken en liefde voor bomen en groen voorop staat.
Ons bedrijf onderscheidt zich door directe en heldere communicatie, goede afspraken, flexibiliteit en het streven naar langdurige relaties met onze klanten.
Vanwege de kwetsbaarheid van de terreinen waarin wij werkzaam zijn gebruiken we zoveel mogelijk milieuvriendelijke oliën en brandstoffen.

Particuliere klanten, aannemers en overheden kunnen wij van dienst zijn met alle facetten van de bos- en boomverzorging. In en rond uw bomen werkt Jansen voornamelijk met gecertificeerde European Treeworkers, wat garant staat voor hoge kwaliteit van bomenwerk. Onze specialisten hebben ervaring in het planten en verplanten van (grote) bomen, snoeien en verwijderen van moeilijkstaande bomen met behulp van klimtechnieken, hoogwerker of telekraan en het plaatsen van stormankers.

EIKENPROCESSIERUPS

De eikenprocessierups heeft zich in heel Nederland gevestigd. Deze rups van een nachtvlinder kan voor ernstige gezondheidsklachten zorgen bij mensen en dieren.
Doordat natuurlijke vijanden zich nog niet hebben kunnen ontwikkelen is bestrijding op druk bezochte locaties, zoals stads- en dorpskernen, recreatiegebieden, schoolpleinen etc. noodzakelijk. Uitroeien van deze rups is een utopie, maar met de juiste kennis, materieel en vakmanschap is beheersing goed mogelijk. Bij niet bestrijden kan de rupsenpopulatie in één jaar vervijfvoudigen!

Door jarenlange ervaring met het bestrijden van de eikenprocessierups kan Jansen Bos Boom Landschap u ondersteunen bij het adviseren, monitoren en bestrijden van de eikenprocessierups.

Vanwege een lage overhead, compact materieel en korte communicatielijnen kan Jansen tegen zeerconcurrerende tarieven de rupsen effectief bestrijden binnen een van te voren afgesproken reactietijd.

ADVIES

Jansen kan ingeschakeld worden voor boomtechnisch advies op maat. Hierbij kunt u denken aan VTA-controles, Bomen Effect Analyses en Flora en Fauna Quickscans.

Steeds vaker wordt in de planvorming bij bouwprojecten het nut en de meerwaarde van de aanwezige bomen onderschreven. Hierbij is het belangrijk om in beeld te hebben hoe met deze bomen om te gaan om ze te kunnen behouden. Een dergelijk onderzoek wordt uiteengezet in een Bomen Effect Analyse. Ook kan Jansen ingeschakeld worden om als toezichthouder er op toe te zien dat beschermende maatregelen nageleefd worden.

De Flora- en Faunawet verplicht eigenaren en aannemers zorgvuldig om te gaan met bos en landschap. Voordat er werkzaamheden in het groen worden uitgevoerd, moet geïnventariseerd worden of deze werkzaamheden invloed hebben op beschermde planten en hun groeiplaats, en/of op dieren en hun vaste rust- en verblijfsplaatsen.

Jansen verricht deze inventarisaties in de vorm van een Flora & Fauna Quickscan. De bevindingen worden uiteengezet in een rapport inclusief werkinstructies en is aanwezig op de werkplek zodat controle mogelijk is. Jansen verricht deze inventarisaties aan de hand van checklisten en gedragscodes. Beschermde elementen worden tijdelijk gemarkeerd zodat deze tijdens de uitvoering ontzien kunnen worden.

 

Jansen Bos Boom Landschap
Larixweg 14
8084 HV 't Harde

T: 06-10888256
E: info@jansenbosbouw.nl
W: www.jansenbosbouw.nl
 
ZOEK HIER Uw ZZP’er
Aanmelden Nieuwsbrief

ZZP Midden Nederland

Industrieweg 75a

8071 CS, Nunspeet

TwitterFacebook